Dotacje i ulgi na instalacje fotowoltaiczne

  • Ulga termomodernizacyjna do 53 tys. zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego mogą odliczyć wydatki poniesione na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 17% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu. Z ulgi skorzystać mogą wyłącznie właściciele budynków jednorodzinnych już wybudowanych.

  • Bilansowanie i rozliczanie nadwyżek energii:

Prosumenci, którzy oddają nadwyżki energii do sieci mogą odbierać ją w postaci upustu na energię pobraną od operatora. Instalacje o mocy do 10 kW mogą pobrać 80% (współczynnik 0,8) energii wprowadzonej do sieci, zaś przy instalacjach o mocy od 10 do 40 kW – 70% (współczynnik 0,7). Na rozliczenie nadwyżki jest 365 dni od momentu wprowadzenia energii do sieci.

/Utworzono na podstawie informacji Ministerstwa Energii/