Dotacje i ulgi na instalacje fotowoltaiczne 2021

  • Program Mój Prąd 3.0

mojprad3.jpg

W dniu 1.07.2021 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Mój Prąd !!!

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski.

Dotacja przeznaczona jest na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 tys. zł

Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Nabór wniosków trwa od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Więcej informacji na:

www.mojprad.gov.pl

  • Ulga termomodernizacyjna do 53 tys. zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego mogą odliczyć wydatki poniesione na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 17% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu. Z ulgi skorzystać mogą wyłącznie właściciele budynków jednorodzinnych już wybudowanych.

  • Bilansowanie i rozliczanie nadwyżek energii:

Prosumenci, którzy oddają nadwyżki energii do sieci mogą odbierać ją w postaci upustu na energię pobraną od operatora. Instalacje o mocy do 10 kW mogą pobrać 80% (współczynnik 0,8) energii wprowadzonej do sieci, zaś przy instalacjach o mocy od 10 do 40 kW – 70% (współczynnik 0,7). Na rozliczenie nadwyżki jest 365 dni od momentu wprowadzenia energii do sieci.

/Utworzono na podstawie informacji Ministerstwa Energii/