• Wg badań połowa Polaków zainteresowana jest założeniem własnej mikroeletrowni

  • Średnia stopa zwrotu z inwestycji fotowoltaicznej przekracza sześciokrotnie zysk z lokaty bankowej

  • W roku 2018 moc eletrowni PV na świecie przekroczyła 500 GW, w UE 100 GW, w Polsce 0,5 GW i był to najszybciej rosnący sektor w energetyce

  • 1 stycznia 2020 r. moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosiła już 1,3 GW

  • Przyrost krajowych mocy PV w Polsce w 2018 roku wynosił 90%, a w roku 2019 osiągnął 157%

  • Należy spodziewać się w przyszłości wyższych cen prądu co naturalnie zwiększa zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi

  • Dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Produkcja 1 kWh energii eletrycznej z instalacji fotowoltaicznej powoduje zmniejszenie o ok. 0,8 kg emisji CO2 do atmosfery

  • Wg przepisów Prawa budowlanego instalacje fotowoltaiczne do 50kW są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia.

  • Szacuje się, że do roku 2022 inwestycje w przydomowe mikroźródła do produkcji energii elektrycznej osiągną 1,5 GW nowych mocy

fotowoltaika-instalacje-fotowoltaiczne-z