bądź EKOlogiczny zainstaluj fotowoltaikę

  • Produkcja prądu odbywa się poprzez wykorzystanie odnawialnego źródła energii

  • Instalacja fotowoltaiczna nie wpływa w żaden sposób na środowisko

  • Wytwarzanie energii ze słońca nie wpływa negatywnie na zdrowie oraz życie ludzi i zwierząt

  • Nie powoduje emisji szkodliwych substancji do atmosfery takich jak CO2 oraz inne gazy cieplarniane czy pyły

  • Produkując 1000 kWh energii ze słońca oszczędzamy 812 kg emisji CO2 do atmosfery

  • Fotowoltaika pozwala w znaczący sposób przyczynić się do poprawy jakości powietrza

fotowoltaika-ekologia.jpg